CBD маслото при стеатоза на черния дроб

Последните проучвания за ефекта от употребата на CBD маслото, непсихоактивно съединение, извличано от конопените растения, показват, че то има потенциала да увеличава резултата от в момента използваните терапии за лечението на различните заболявания и да ги направи по-ефективни. Освен това, благодарение на големия си потенциал за физическото и психическото здраве на човека, маслото от коноп постоянно е подлагано на редица изследвания и много учени смятат, че в бъдеще то ще се използва самостоятелно като ефективен метод за лечението на познатите на човечеството заболявания.

Същото важи и за различните случаи на чернодробни заболявания. В момента са провеждани многобройни проучвания, за да се разбере по-добре какъв е точният механизъм на действие на CBD маслото, когато черният дроб е повреден и по какъв начин то може да се използва за подобряване на качеството на живот на пациентите, които страдат от различните чернодробни заболявания, включително и от мастното чернодробно заболяване.

Преди обаче да можем да разберем ефекта от употребата на CBD масло при пациентите, засегнати от стеатоза на черния дроб, е необходимо да научим повече за нея.

Стеатозата на черния дроб е най-разпространената форма на чернодробно заболяване в западните страни и дори в световен мащаб. Тя може да бъде причинена от хроничната злоупотреба с алкохол или от заразни болести, като например хепатит В или С. Още наричана мастно чернодробно заболяване, стеатозата всъщност е процес на натрупване на мазнини в черния дроб.

Макар и не винаги ефектът от това да е фатален, ако не се третира дълго време, стеатозата може да прогресира до цироза – изключително сериозно и нелечимо заболяване. Това необратимо увреждане на черния дроб е само една от многото причини, поради които лекарите силно препоръчват от ниския до умерен прием на алкохол. Въпреки това обаче все по-голям е броят на засегнатите от мастното чернодробно заболяване в резултат от злоупотреба с приема на алкохол или от затлъстяване в световен мащаб. Поради тази причина учените се съсредоточават в търсенето на ефективни методи за неговите лечение и превенция.

За основа на своите проучвания изследователите използват връзката, съществуваща между маслото от коноп и човешкия организъм.

Ендоканабиноидната система и черния дроб

Известно е, че в човешкото тяло се съдържат редица канабиноидни рецептори, CB1 и CB2, които образуват вътрешната ендоканабиноидна система. Тези рецептори се свързват с молекулите на CBD маслото и предизвикват набор от реакции, които са полезни за процесите на нашия организъм, въпреки че точният механизъм на този процес все още не се разбира напълно от изследователите.

Когато става дума за връзката между маслото от коноп и чернодробните заболявания, изследователите установиха, че посоченият по-горе механизъм за саморегулация на ендоканабиноидната система не е активен, когато черният дроб е здрав. След като организмът установи появата на хронично чернодробно заболяване обаче механизмът на ендоканабиноидната система се активира.

Оказва се, че тази система е изключително чувствителна към патогенезата на поредица от чернодробни заболявания, като неалкохолната мастна чернодробна болест, фиброзата, прогресираща до цироза, и появата на сърдечно-съдови аномалии, породени от наличието на цироза.

Също така, в случай на остро увреждане на черния дроб, ендоканабиноидната система е отговорна за някои от възпалителните реакции и влияе върху механизмите, които управляват клетъчните увреждания. Именно поради тази причина се смята, че CBD маслото има голям потенциал, когато става дума за лечението на различните чернодробни заболявания.

Каква точно е връзката между канабиноидните рецептори (СВ1) и черния дроб?

Понастоящем CB1 агонистите се считат за най-добрият наличен вариант при лечението на неалкохолната мастна чернодробна болест и дори на цироза. Пациентите, които използват този фармацевтичен инструмент, регистрират големи подобрения в своето състояние. Изследванията показват, че при тях развитието на фиброзата се забавя, докато сърдечно-съдовите промени, свързани с напредналия стадий на заболяването, значително са отслабени.

Освен това редица изследователи смятат, че CBD маслото може да бъде отговорът, търсен дълго време от лекарите, когато тяхната цел е да предпазят черния дроб от потенциалната поява на наранявания.

Сигнализацията за появата на възпалителния процес и отговорът на черния дроб при чернодробната исхемия или при реперфузионното увреждане са значително облекчени от употребата на канабидиол. Това е изключително важно за състоянието на черния дроб, тъй като предотвратява оксидативния стрес и смъртта на чернодробните клетки. Тъй като в случай на операция на черния дроб или при чернодробна трансплантация, най-голямото предизвикателство на лекарите е да се предотврати увреждането на черния дроб, тази роля на маслото от коноп може да се окаже революционно откритие.

Какво показват практическите опити?

Лабораторните проучвания, проведени с участието на мишки, установяват, че CBD маслото може да се окаже иновативна и изключително ефективна стратегия за управлението на възпалението и на тъканното увреждане на черния дроб. Освен това учените регистрират, че тази регулация се извършва непосредствено от дейността на канабиноидните рецептори CB1 и CB2, което прави откритието още по-значимо.

Тъй като съдържащите се в канабидиола активни канабиноиди действат независимо, неговата употреба в бъдеще би могла да позволи на учените едновременно да оказват положително влияние върху различните аспекти на черния дроб, без да предизвикват състояние на физиологичен стрес сред чернодробните клетки.

По отношение на превенцията от мастното чернодробно заболяване, последните изследвания с участието на мишки демонстрираха потенциалната роля на канабидиола в бъдеще да се използва за предпазването на черния дроб от появата на стеатоза. Резултатите от тях са публикувани в сборник с научни доклади, което представлява първата стъпка от разработването на CBD продукти, които да се използват като превантивна терапия за хроничното използване на алкохол и за превенцията от мастните чернодробни заболявания, породени от различните фактори.

Изключително важно за анализа на ефекта от употребата на CBD масло се оказва друго, наскоро проведено проучване. При него учените отново избират да работят с мишки за провеждането на експеримента поради наличието на редица сходства между физиологията на човека и на мишката. По време на изследването две групи мишки са подложени на течна липидна диета, като към храната на едната група се прибавят пет процента етанол.

И двете групи са подложени на диетата в продължение на десет дни. На единадесетия ден групата, към чиято храна е добавян алкохолът, получава по-голямо количество от него, за да се стимулира ефектът от неговия прием. Освен това половината от мишките във всяка група поемат умерено количество масло от коноп, докато трае експериментът. След неговото приключване, черният дроб на някои от тях се дисектира и по него се преценява за признаците, сочещи за появата на алкохолни увреждания.

Първият симптом, който изследователите търсят, е натрупването на мазнини в черния дроб. Това се прави, като се вземат много тънки резени от черния дроб и се третират с пигмент, който се натрупва преференциално в мазнините. Този процес е същият, използван за диагностицирането на мастното чернодробно заболяване при хората. Подобно на очакванията, мишките, поемали алкохол с храната си, имат големи мастни депа, докато тези, които не са приемали алкохол, имат здрав, незатлъстял черен дроб.

Учените, също така, изследват черния дроб на тези от мишките, които са приемали CBD масло. Те установяват, че макар и маслото от коноп да не е осигурило цялостна защита срещу натрупването на мазнини, мастните депа в този случаи са значително по-малки количествено и на брой. При количественото изследване на мазнините от чернодробните проби за всяка група, учените установяват, че приемът на канабидиол намалява натрупването на мазнини наполовина. Тези резултати ясно демонстрират защитния ефект от употребата на CBD масло срещу появата на стеатоза, причинена от алкохол или от затлъстяване.

Натрупването на мазнини в черния дроб обаче не винаги е причина за неговото увреждане, а просто симптом за това. Поради тази причина е възможно CBD маслото просто да блокира натрупването на мазнини, без да повлиява основната функция на черния дроб. За да проверят това, учените подлагат кръвта, взета от всяка една група мишки, на биохимични тестове, търсейки повишение в нивата на двата ензима, които са сигнал за увреждането на черния дроб.

Подобно на очакванията, мишките, приемали алкохол със своята храна, регистрират високи нива на двата ензима в кръвта си. Третирането на другата група, приемала алкохол, с масло от коноп демонстрира понижение в нивата на тези ензими, което предполага неговия защитен ефект срещу основното чернодробно увреждане, което причинява стеатоза на черния дроб.

Изследователи проследяват и много други признаци за настъпващото в черния дроб на мишките увреждане, включително регулирането на гените, отговорни за ключовите метаболитни процеси, наличието на оксидативно увреждане и съдържанието на маркери за появата на възпаление. При всеки един от тези критерии терапията със CBD масло намалява ефекта от чернодробното увреждане, причинено както от приема на алкохол, така и от повишения прием на мазнини.

Какъв е изводът?

Резултатите от тези проучвания регистрират разнообразието от терапевтични и превенциални ползи от употребата на CBD масло при пациентите със стеатоза на черния дроб. Въпреки че все още е необходимо да се направят допълнителни клинични изследвания, които да определят безопасността и ефективността на този тип лечение, когато е прилагано при хора, резултатите до този момент са изключително обещаващи. Едно обаче е сигурно. Скорошното определяне на маслото от коноп като главен фактор за превенцията и лечението на различните неврологични заболявания многократно засилва интереса на учените към него, което ще провокира провеждането на тези проучвания.

По отношение на стеатозата на черния дроб е важно да се отбележи, че над половината от случаите на чернодробни заболявания не се дължат на употребата на алкохол, следователно, ще бъде интересно да се разбере до каква степен канабидиолът може да ни защити от неалкохолната мастна чернодробна болест. Ако той регистрира положителни резултати, това несъмнено ще ускори одобряването на CBD базираните терапии при всички видове мастни чернодробни заболявания и въвеждането на природо-базирано лечение на хроничните заболявания на черния дроб.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *