CBD маслото и борбата с алкохолизма

Когато човек консумира твърде голямо количество алкохол, се счита, че той злоупотребява с него. Макар и последствията от това при редките случаи на злоупотреба с алкохол да не се толкова сериозни, понякога е възможно една такава злоупотреба да доведе до изключително тежки последствия. Така например прекаленият прием на алкохол при хора, които имат генетичната предразположеност да станат зависими, може да претърпи сериозен обрат. Макар и да не е задължително, ситуацията в този случаи може да се задълбочи дотолкова, че човекът рязко и неочаквано да се превърне в алкохолик.

Като алкохолик се определя всеки, който е станал зависим от алкохола, т. е. трябва да пие алкохол, за да може да се чувства като нормално човешко същество. Въпреки че според по-голямата част от хората алкохолизмът не е толкова сериозен, сравнен с наркотичната зависимост, това всъщност не е така. Така например лице, което е станало зависимо от алкохола, не може да се откъсне от него. Дори и ако само желае да преустанови неговия прием.

Механизъм на пристрастяване към алкохола

Оказва се, че алкохолната зависимост до голяма степен наподобява наркотичната. Добре известно е, че всеки зависим от алкохола изгражда толерантност към него, подобно на ситуацията при вземащите наркотици. Това означава, че всеки следващ път алкохоликът трябва да консумира все повече и повече от него, за да може да изпита ефекта от първия му прием.

Макар и злоупотребяващите с алкохола първоначално да се наслаждават на ефекта, който неговата консумация предизвиква, с течение на времето нещата се променят. Те губят право на избор дали да го приемат, тъй като вече не могат да се чувстват пълноценно без него. Поради тази причина алкохолиците често опитват да се откажат от алкохола, но на този етап това вече се оказва невъзможно. Техният организъм е привикнал дотолкова, че преустановяването на алкохолната консумация изисква оказването на външна намеса. Защо обаче това е така?

Когато човек, зависим от алкохола, рязко се откаже от него, той започва да изпитва резултата от неговата липса веднага щом ефектът от последния прием на алкохол започне да отслабва. Най-често изразът на алкохолен дефицит в организма предизвиква появата на състояния като депресия, раздразнителност, тревога, тежка умора, сърцебиене и треперене. С течение на времето изявата на тези симптоми се засилва и алкохоликът е принуден да приеме ново количество алкохол, за да може да почувства облекчение макар и временно.

Ако обаче зависимостта към алкохолните напитки е станала изключително силна или техният прием се преустанови за по-голям период от време, алкохолният дефицит може дори да доведе до екстремни симптоми. Такава е появата на пристъпи и на делириум тременс. Делириум тременс е събирателно нарицателно за редица състояния, включително треска, гърчове, психична дисфункция, тремор, раздразнителност и халюцинации. Той се появява при състояние на алкохолна абстиненция, като е една от най-тежките й прояви и всяка година причинява между един и пет процента от всички смъртни случаи на злоупотребяващи с алкохол. Обикновено делириум тременс възниква при най-сериозните алкохолици, но може да се появи и при други случаи на продължителното отсъствие на алкохол в организма на този тип хора. Така неблагоприятното въздействие на симптомите на алкохолната абстиненция не позволява на много алкохолно зависими да се откажат от него и много я доближава до наркотичната зависимост.

Дори алкохолиците отчаяно да желаят да се откажат от него, те ще продължат да пият само за да избегнат неприятния ефект, който неговият дефицит причинява. Тук идва и преломният момент при сравняването на алкохолната и наркотичната зависимост. Ако за наркотичната съществуват редица медикаменти, които помагат на зависимите да се преборят с нуждата от прием на наркотици, то при алкохолната нещата стоят по съвсем различен начин. Вероятно защото последствията от злоупотребата с алкохол масово са подценявани, до този момент все още не са открити медикаменти, които успешно да се борят с това състояние.

Обикновено в борбата с тази зависимост се използват различни методи като детоксикацията например, но те съвсем не премахват изявата на алкохолната абстиненция, която именно е фактор номер едно за неуспешното справяне на обикновения човек с нея. Поради тази причина е изключително важно откритието на средство, което трайно да се бори с източника на неприятните симптоми на алкохолната абстиненция, които се превръщат в главна причина за смъртност сред алкохолиците.

Статистиката показва, че повече от 38 милиона души в световен план пият твърде много, а приблизително 17 милиона от тях редовно злоупотребяват с алкохол. Имайки предвид симптомите, които отказът от алкохола причинява на определен етап, съвсем не е изненадващо, че злоупотребата с алкохол се нарежда на трето място в списъка на причините за предотвратими смъртни случаи.

Освен това общите годишни разходи за закупуването на алкохол от зависимите от него надхвърлят 200 милиарда долара, което разбира се, няма как да опише и допълнителните травматичните преживявания около тяхната хоспитализация. Поради тази причина е очевидно, че въздействието и резултатите от травмата, причинена от злоупотребата с алкохол върху живота на алкохолиците и на техните семейства, са доста значителни. Самото въздействие върху обществото също така оказва голямо отрицателно въздействие и върху икономиката, което показва, че е необходимо хората да управляват консумацията на алкохол, още преди да се е появила реална зависимост към него.

Когато обаче алкохолната зависимост е налице, е необходимо да се предприемат навременни мерки срещу нея. Лъч светлина в тази упорита борба хвърля един изцяло безвреден природен продукт, който продължава да изненадва със своя огромен медицински потенциал учените по цял свят. За да можем да разберем в какво се състои неговият механизъм на действие в този случай, е необходимо да разберем какво посочват изследванията на учените в областта.

CBD маслото при алкохолизъм: Последни проучвания

Проучване от февруари 2014 година изследва връзката между маслото от коноп и алкохолизма, като изучава CBD рецепторите – канабиноидни рецептори, открити главно в мозъка и в гръбначния стълб. Проучването установява, че канабиноидните сигнали, изпращани от тези рецептори, варират при хората, които изобщо не са употребявали алкохол, при тези, които употребяват алкохол отговорно, и при онези, които са били зависими от него.

В края учените обобщават, че при алкохолно независимите се наблюдава значително повишение в CBD рецепторната активност, непосредствено след инжектирането на алкохол в кръвния поток. Когато обаче неговата употреба се преустанови, е установено значително понижение на CBD рецепторната активност дори след един месец без употреба на алкохол.

Действието е особено намалено в близост до церебелума, частта от мозъка, отговорна за координацията на движенията на тялото и на фините движения на ръката, поддържането на изправения стоеж и равновесието, както и в областите, отговорни за планирането. След още по-дълъг период от време без алкохол CBD рецепторната активност е драстично понижена и във вентралната стриатума – област, където увреждането може дори да причини епилептични припадъци.

По какъв точно начин обаче CBD маслото може да помогне в борбата с алкохолизма?

Когато CBD маслото постъпи в организма, CB1 рецепторите се активизират. Тъй като те се намират основно в мозъка, корема и репродуктивната зона, се създава крайно усещане за удовлетворение. По този начин се предотвратява необходимостта от приема на алкохол, който неприятните симптоми на алкохолната абстиненция предизвикват.

Тъй като мозъкът е най-силно засегнат от завишения прием на алкохол, е изключително важно консумацията на алкохолни напитки да бъде преустановена навреме.

Когато в организма на алкохолно зависим се наблюдава алкохолен дефицит, неговите рецептори изпитват по-слабо стимулиране. Това предизвиква появата на интензивна жажда за алкохол, с която организмът се опитва да възстанови положителните усещания, предизвикани от употребата на алкохол. Този дефицит оказва влияние и върху мозъчните клетки. По време на ранните фази на въздържане от алкохол невроните стават лесно или хипер възбудими – състояние, което ги уврежда и убива.

Ето защо, когато едно лице, зависимо от алкохола, се опитва да намали или да преустанови консумацията на алкохол, CBD-базираното лечение може да се окаже изключително ефективно, тъй като увеличава сигналите, изпращани от канабиноидните рецептори до мозъка. Този ефект на действие на маслото от коноп най-вероятно се дължи на факта, че канабиноидите действат като невропротекторни агенти, които имат потенциала да ограничат хипервъзбудимостта и по този начин да предотвратят увреждането на мозъчните клетки. Ако тези предположения бъдат потвърдени, то най-вероятно канабидиолът ще се превърне в основно средство за борбата с алкохолизма в бъдеще.

Какъв е изводът?

Макар и често подценявана от хората, алкохолната зависимост всъщност е изключително сериозно състояние, което се превръща във водеща причина за предотвратимите самоубийства в световен мащаб. Освен това поради изключително неприятния характер на нейните симптоми, самоволното отказване на зависимите от алкохола се оказва невъзможно. Поради тази причина е жизненоважно откритието на средство, което ефективно да се справя със страничните ефекти от алкохолната абстиненция.

Редица са учените, които смятат, че това е именно CBD маслото поради неговите невропротективни свойства, но все още предстои да бъдат направени изследвания, които да установят точния му механизъм на действие при това състояние. А дотогава отговорността за собственото здраве и защитата от развитието на алкохолна зависимост зависят изцяло от всеки един от вас.