CBD маслото и астмата

Атопичните заболявания, включително дерматита и астмата, които са причинени от генетични и екологични рискови фактори, са все по-разпространени през последните десетилетия. Статистиката показва, че в момента те засягат приблизително 20 процента от населението на развитите страни независимо от тяхната просперираща здравеопазна система. Едно от най-разпространените и сериозни атопични заболявания на нашето съвремие е астмата.

Астмата е заболяване на дихателната система, което се изразява в появата на нарушения в дихателните пътища. В резултат те се свиват прекалено много и твърде лесно, като това се случва както спонтанно, така и в отговор на широк спектър от екзо- и ендогенни стимули. Тази хипереактивност на дихателните пътища е съпроводена с повишение в тяхната чувствителност. Те са лесно раздразнителни и секретират повече слуз от необходимото.

Различните прояви на астмата основно се активират от факторите на околната среда, които взаимодействат с дихателните пътища. Често крайният резултат от тази зависимост са остри и хронични възпаления. Други фактори, които също могат да допринесат за появата на това състояние са контракциите на гладките мускули, отокът и ремоделирането на дихателните пътища. Поради тази причина хетерогенният характер на астмата може да определи отговора към нейното лечение във всеки индивидуален случай.

Макар и толкова разпространена в момента и позната на учените от десетилетия, астмата всъщност е изключително сериозно заболяване. Тя може да възникне в резултат от различни фактори, а свръхчувствителността на дихателните пътища прави засегнатите от нея изключително уязвими. Освен това заболяването само по себе си се проявява спонтанно и нетретирано навреме, може дори да доведе до задушаване и до смърт. Поради тази причина е жизненоважно да се намери средство, което трайно и ефективно да се справя с него. Тъй като броят на страдащите от астма непрекъснато нараства, а медикаментите за нейното облекчаване често са неефективни и дори могат да доведат до появата на странични ефекти, тази необходимост е дори още по-голяма.

В какво обаче може да се крие ключът за трайното справяне с астмата?

От векове насам хората използвали канабиса в борбата си с астмата. Пушейки го или под формата на инхалации, те се възползвали от неговите свойства на бронходилатор. Съвременните изследвания на този метод показват, че употребата на канабис действително играе ролята на бронходилатор. Тя намалява секрецията на слуз в дихателните пътища и облекчава спазмите в бронхите.

Това, което хората в миналото не са знаели обаче е фактът, че бронхоспазмите до голяма степен зависят от тревожността. Така например страхът от задушаване при появата на спазъм допълнително увеличава проявата на астматичния пристъп. Тъй като канабисът съдържа психоактивния THC, следва, че той ще индуцира тревожността при пациентите с астма. Поради тази причина, макар и да осигурява минимално подобрение, канабисът всъщност усложнява това състояние.

Този старомоден метод за справяне с астмата обаче е от полза за съвременната наука. Той провокира провеждането на допълнителни изследвания в областта, които установяват, че друг продукт, добиван от конопените растения, има потенциала ефективно да повлиява това заболяване.

Този дълго търсен продукт е именно добре познатото на съвременния човек CBD масло. То е изцяло чист природен продукт, за който учените смятат, че има потенциала ефективно да се справи с астмата. Преди обаче да научим подробности за неговия механизъм на действие при засегнатите от нея, е необходимо да научим повече за това състояние.

Най-често срещаният модел на астма се характеризира с хронично възпаление на дихателните пътища и ремоделиране, свръхчувствителност и прираст в броя на цитокините, свързани с Т-хелперната клетка 2. С цел подробното изучаване на тази реакция, учените изследват няколко имуномодулаторни стратегии както в предклинични, така и в клинични условия. Тъй като CBD маслото е известно с противовъзпалителните си, имуномодулаторни и аналгетични свойства, то също е основен обект на изследване от науката.

Учените установяват, че чрез активирането на СВ1 и СВ2 рецептори, разположени в централната нервна система, съставящите го активни канабиноиди имат потенциала да повлияят и имунните клетки, пряко свързани с астмата. Така например наскоро проведено проучване доказва връзката между CBD маслото и рецепторите, участващи в регулирането на възпалителната реакция, експресията на генетичната транскрипция, и рефлектиращи върху функционалните ефекти при различни заболявания като колит, сепсис-свързания енцефаломиелит и възпалителните белодробни заболявания.

Освен това е доказано, че маслото от коноп се усвоява добре от организма дори и при хроничното му приложение при хората. Всички тези открития и предположения за потенциалното разработване на CBD базирано лечение при това заболяване са от изключително значение, тъй като до този момент лечението на астма все още остава проблематично. То често включва комбинация от лекарства, включително кортикостероиди, бронходилататори, левкотриенови модификатори и по-скоро представлява прилагането на целенасочени терапии с участието на антицитокини.
Въпреки че тези методи за лечение на астмата имат своите силни страни, те притежават и множество ограничения като появата на странични ефекти например. Освен това шансът за повлияването на пациентите с неконтролирана или частично контролирана астма остава несигурен въпреки възможността за прилагането на интензивно лечение. Поради тази причина необходимостта, да се изследват нови начини за лечението на това респираторно заболяване, е очевидна.

След като канабидиолът има потенциала да се превърне в метод за лечението на астма, е необходимо да научим повече за точния му механизъм на действие при пациентите, засегнати от това заболяване.

Действието на CBD маслото при страдащите от астма се основа на участието на съдържащите се в него, активни канабиноиди в процеса на възпаление и по-точно при имунните и алергичните реакции, възпалителната болка и невровъзпалението, както и при взаимодействието на ендоканабиноидния метаболизъм с простаноидите и азотния оксид. Главна роля при тези процеси играят два типа канабиноидни рецептори, СВ1 и СВ2, които принадлежат към семейството на рецептор, свързан с G-протеин, и са идентифицирани и насочени от множество екзо- и ендогенни лиганди.

Макар и да участват в регулацията на възпалителния процес, всеки един от тези рецептори всъщност има своя собствена функция. Така например активирането на СВ2 рецепторите оказва влияние върху мастоцитите, има директен противовъзпалителен ефект и води до редуцираното освобождаване на провъзпалителни медиатори от тези клетки. От друга страна, активирането на СВ1 рецепторите влияе върху бронхиалните нервни окончания и действайки върху гладката мускулатура на дихателните пътища, има ефекта на бронходилатор.

Поради тази причина той може да бъде от голяма полза при случаи на хиперреактивност на дихателните пътища и при астма. Обединени обаче ролята на тези два рецептора при това състояние е още по-голяма. Доказано е, че оказването на фармакологична намеса в ендоканабиноидния метаболизъм води до антиноцицептивна активност при животинския модел на възпалителна болка, която е медиирана именно от СВ1 и СВ2 рецепторите. Освен това наличието на голям брой ендоканабиноидни рецептори в централната нервна система, допълнено от големия брой на СВ1 рецептори в тях, предполага, че ендоканабиноидната система е важен модулатор на невровъзпалението и в бъдеще може да се използва като терапевтично средство.

Тъй като активирането на СВ1 рецепторите в церебралните кръвоносни съдове при определени условия може да има и благоприятен антиисхемичен ефект, следва, че маслото от коноп повлиява не само причината за появата на астмата, но и потенциалните усложнения, породени от нея. Ендоканабиноидите, също така, могат да се свързват с ванилоидните рецептори, в резултат на което имат и възможността да медиират някои невротоксични ефекти.

Какво показват изследванията за ефекта от употребата на CBD масло при пациенти, страдащи от астма?

За начало, учените изследват ефекта от употребата на масло от коноп при животинския модел на астма, като и двата вида имунни клетки, TH1 и TH2, са застъпени в експерименталното CBD лечение. Проучванията демонстрират защитния ефект на канабидиола при възпалението на белите дробове при няколко различни модела на астма. Резултатите от тях показват, че той намалява общата белодробна резистентност и еластичността на дихателните пътища при този тип астма, както и подобрява някои от маркерите на възпалението при мишия модел на остри белодробни увреждания, индуцирани от липополизахарид.

Въпреки това обаче проучването не успява окончателно да докаже медицинския потенциал на маслото от коноп за лечението на астма, тъй като възпалението, свързано с астмата, е малко по-различно от наблюдаваното при този модел. В конкретния случай плъховете са сенсибилизирани от голям брой антигени, които обикновено не са изложени на въздействието на околната среда. Това може да предизвика както отговора на TH1, така и на TH2, което се оказва различно от възпалението, причинено от липополизахарида и данните от проучването остават под въпрос.
Въпреки липсата на окончателни сведения за ефекта от употребата на CBD масло при хората, страдащите от астма, все по-голям е броят на пациентите, които се доверяват на неговия медицински потенциал в областта. Така например наскоро е регистриран случай, при който астматик посещава своя лекар, за да сподели положителния си опит от приема на масло от коноп. Споделяйки това, пациентът пожелава състоянието му да бъде изследвано веднага след като приеме използваното от него CBD масло. Провежда се тест, при който той приема три капки от продукта.

Измерват се данните за неговото здравословно състояние преди и 15 минути след приема, като в края на експеримента резултатите се обобщават. Оказва се, че макар и в толкова тесен интервал от време разликата в състоянието на пациента е забележителна. Само 15 минути след приема на канабидиола, неговият дихателен обем е почти двойно по-голям. Дишането му е улеснено и значително се намалява количеството на отделяната от дихателните пътища слуз. Макар и медицинският екип да не успява да установи точната причина за рязкото подобрение на пациента в случая, резултатите от теста неминуемо демонстрират ролята на CBD маслото като бронходилатор. Те, също така, вдъхват надежда на учените и на милионите страдащите от астма по цял свят за по-светло бъдеще и пълноценен начин на живот.

Какъв е изводът?

Макар и CBD маслото все още да не се използва като официален метод за лечението на астма, все повече учени се убеждават в неговия медицински потенциал в областта. Изследванията демонстрират неговата роля на бронходилатор и имуносупресор, както и ролята му по отношение на възпалението. Тъй като редица изследователи изтъкват, че маслото от коноп има потенциала да се бори както с причините за астмата, така и с потенциалните странични ефекти за организма, породени от нея, много скоро може да бъде разработено CBD базирано лечение за различните видове астма.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *